Produkter


Afgrøder

AgroSkandia driver ca. 12.500 ha med en bæredygtig og omkostningseffektiv production af diverse afgrøder, særligt vinterhvede, vinterraps, majs og græs, ved brug arf conservation agriculture og et sundt sædskifte. Afgrøderne renses, tørres og opbevares på selskabets eget korncenter.


Mælk

AgroSkandia producerer mælk af høj kvalitet ved anvendelse af danske management principper og med et constant focus på at optimere mælkens kvalitet, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. AgroSkandia har ca. 1000 malkekøer og forventer at forøge kvægbestanden væsentligt.


Grøntsager

AgroSkandia dyrker grøntsager af høj kvalitet, primært kartofler.

Læs mere

Værdier og mission


Kvalitet

Vi arbejder konstant på at producere fødevarer af høj kvalitet I overensstemmelse med europæiske standarder for kvalitet, opbevaring, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.


Bæredygtighed

Vi stræber efter at sikre en bæredygtig og omkostningseffektiv produktion med det langsigtede mål at producere den størst mulige mængde fødevarer af høj kvalitet med en så lille C02-udledning og miljøpåvirkning som muligt. Herved imødegås klimaforandringerne også mest muligt.


Corporate Social Responsibility

Vi bestræber os på at handle ordentligt I alle aspekter af vores virksomhed og på at overholde internationale standarder for corporate social responsibility. Vi ønsker at være en troværdig og pålidelig arbejdsgiver, samarbejdspartner og en vigtig bidrager til lokalsamfundet.

Læs mere

Partnere


NEFCO er Nordic Environmental Finance Corporation. Institutionen har finansieret en række miljøvenlige investeringer foretaget af AgroSkandia, inklusiv en opgradering af selskabets landbrugsmaskiner, modernisering af kvægstalde og en reduktion af anvendelsen af kemikalier og gødning ved brug af GPS-kontrolleret distributionsteknologi.


Deloitte bistår løbende med udarbejdelsen af det årlige koncernregnskab samt med internationale skatteforhold.